Projectaanvraag

Toetsingscriteria

  1. De projectaanvraag wordt getoetst op volledigheid met betrekking tot gegevens van de aanvrager, de omschrijving van de ingediende projectaanvraag en een onderbouwde begroting
  2. De projectaanvraag dient een collectief doel binnen het Buitengebied Pijnacker-Nootdorp
  3. De projectaanvraag dient geen (reguliere) gemeentelijke taak.
  4. De projectaanvraag conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
  5. De mate van aantrekkelijkheid van de projectaanvraag voor het Buitengebied Pijnacker-Nootdorp